Vision og mission

Vision & Mission
“Necessity is the mother of all invention”
 
TradeHubs målsætning at blive førende indenfor fremtidens form for online professionel kommunikation.
 
TradeHub opbygger og driver professionelt aktive og værdiskabende “digitale medborgerhuse” som dels øger udbyttet blandt medlemmer, men i ligeså høj grad øger virksomhedernes mulighed for hurtigt og kosteffektivt, at kommunikere vigtige budskaber ud til et kæmpestort kernepublikum.
 
Vores mission udtrykker formål som virksomhed. Den fortæller, hvorfor vi eksisterer som virksomhed.
 
Vores vision udtrykker vores ambition som virksomhed. Den fortæller, hvad vi vil være og opnå.
 

Vores mission

Vi eksisterer som virksomhed for markant at øge udbyttet af den tid som medlemmer allokerer til en bred palette af niche-netværk, men samtidigt at tilbyde samarbejdspartnere et finansielt udbytte af at være synlige.
 
Dette sikrer vi ved at opfylde vores medlemmers behov og give dem adgang til løsninger på deres mest presserende behov, udfordringer og bekymringer.
 

Vores vision

En førende kommunikationsvirksomhed, der tilbyder højeffektive og kostbesparende præsentations – kommunikationsværktøjer, der sikrer samarbejdspartnere unikke løsningsmodeller til deres ønskede behov hvilket medfører et højt udbytte.
 
Som virksomhed er vi anerkendt rundt om i Danmark for vores kompetencer, performance, visionære og ikke mindst fremtidsorienterede løsningsmodeller.
 
Vi adskiller os dels ved stærk ledelse men ligeså udfra måden vi anskuer medlemmers problemstillinger på, og tilbyder dem en bred palette af højeffektive kommunikationsværktøjer for at løse deres udfordringer.
 
Som kommunikationsvirksomhed er vores forretningsmodel at tilbyde samarbejdspartnere eksklusiv adgang til vores store online-netværk, der sikrer dem et langt større og hurtigere samt mere kosteffektivt udbytte af deres PR & marketingsbudget.
 
Den simultane videndeling der skabes “cross border” i vores netværk sikrer, at TradeHub er af helt enestående karakter – et online finansielt shoppingcenter åbent 24/7 365 dage om året, hvilket skaber ekstrem merværdi for både medlemmer og virksomheder.
 
Vi tager en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til vores opgaver, og har et stort fokus på de økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger af vores samfund, det udfra TradeHubs unikke kommunikationsløsninger, hvilket tilfulde lever op til FN’s verdensmål samt ESG (bæredygtig ledelse & strategi).
 
TradeHub har sat sig for at være den serviceprovider, der tilbyder virksomheder den mest grønne miljømæssige form for kommunikation, da virksomhederne ved at benytte TradeHubs professionelle netværk, ikke har udgifter til hverken husleje, transport, forhandlerled, el, varme, vand, medarbejdere og dertil minimalt tab af værdifuld tid.
 
Vi har en meget positiv indflydelse på dels vores mange medlemmer som samarbejdspartnere samt det brede samfund omkring os, hvilket for os og vores samarbejdspartnere fremmer forretning, innovation og ikke mindst den vigtige parameter for besparelse af værdifuld tid.
 
TradeHub ~ We connect business 🤝

Vil du gerne vide mere?

Så sidder vi klar til at tage en dialog omkring vores kampagner.