TradeHubs retningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjer for deltagelse i TradeHubs online-netværk

Som deltager i et af TradeHubs mange online-netværk, skal man som medlem overholde forskellige retningslinjer. 
 
Manglende overholdelse kan betyde, at indlæg slettes, eller at adgangen til netværket indstilles eller ophæves.
 
TradeHubs online-netværk er at forstå som “digitale medborgerhuse”, hvor medlemmer søger et online fællesskab inden for et specifikt fagligt område. 
 
Formålet med netværkene er at tilbyde medlemmer & samarbejdspartner et højt fagligt niveau og effektiv udbytte inden for det specifikke område.
 
Netværkene skal kun anvendes til faglige relevante indlæg.
 
Retningslinjer.
Det er IKKE tilladt at dele personlig PR & Marketing uden forudgående aftale med TradeHub.
 
Indlæg skal holdes i en god tone.
Formuler indlæg, så de viser respekt for andre. Det er fx ikke tilladt at være diskriminerende eller at anvende skældsord.
 
Fortæl gerne hvem du er. 
TradeHub opfordrer til, at medlemmer er åbne og ærlige, da det medvirker til, at øvrige medlemmer bedre forstår indlæg.
 
Skriv tydeligt og kortfattet. 
Lav en sigende og kort overskrift, så de øvrige medlemmer nemt kan se, om indlægget er relevant for dem. Hav generelt fokus på, at indlæg skal være af en kortere længde. 
 
Følg med i dine indlæg. 
TradeHub opfordrer til, at medlemmer følger op på egne indlæg, herunder besvarer henvendelser fra andre medlemmer for deraf at kunne opsummere de samlede svar og opnå en værdifulde konklusion.
 
Del meget gerne ud af din store viden. 
Medlemmer er velkomne til at dele relevante faglige artikler, materialer, o. lign. og selvfølgelig kendskabsgraden til TradeHubs mange netværk.
 
Det er helt okay ikke at være enig i hvordan ledelsen i TradeHub vælger at facilitere deres egne netværk, men bliver man åbenlys personlig og usagligt kritiserer vores tiltag i tråde vi har delt, så ophører medlemsskab automatisk.
 
Deler man som medlem personlig PR (uden forudgående aftale) i debatoplæg/tråde, så fjernes den og medlemmet får en advarsel for brud på netværkets regler.
 
Blokerer man admins i vores netværk er det ligmed eksklusion.
 
Ovenstående sker uden yderlig varsel, så opfør jer altid som stod vi ansigt til ansigt ude i det virkelige liv.
 
PR og anden form for kommercielt budskab.
Som medlem kan du opleve tagget #Sponsoreret oplæg” hvilket er samarbejdspartnere eller TradeHub der deler sponsoreret information.
 
I er mere end velkommen til, at kontakte os hvis du har uddybende spørgsmål til ovenstående.
 
Andreas Rasmussen
 
TradeHub – We connect the right people to business.