Digitale medborgerhuse

Digitale medborgerhuse

Vores fællesskaber er flyttet på Facebook

Hvad forstår man ved et digitalt medborgerhus?

Millioner af danskere forsamles om deres interesser, værdier eller lokale tilhørsforhold i digitale medborgerhuse på Facebook.

Og hvor tonen ofte kritiseres for at være for hård på sociale medier, er den anderledes konstruktiv og positiv i de borgerdrevne grupper.

Landets forsamlingshuse og kulturhuse er ikke længere det naturlige samlingspunkt, når vi diskuterer lokale tiltag, udveksler opskrifter og deler gode råd om børneopdragelse. I stedet er vi i stor stil rykket på Facebook, hvor fællesskaberne og de digitale medborgerhuse lever i bedste velgående.

I de digitale medborgerhuse forsamles vi om livets mindste og største problemstillinger, dog altid med udgangspunkt i ”noget vi har til fælles”:

Vores by, vores hobby, vores børn, vores religion, vores kæledyr, vores værdier, vores sygdom eller vores utilfredshed.

Hvad forsamles vi om?

Her er nogle emner vi samles om i digitale medborgerhuse:

  1. Vores by
  2. Specifikke interesser
  3. Bolig & lån
  4. Investering
  5. Køb & Salg
  6. Nybyg
  7. Varmepumper

Vi opfører os pænere i de brugerdrevne grupper

Analyse & Tal og TrygFonden kortlagde sidste år tonen i debatten på mediernes og politikernes Facebooksider, og denne gang er turen altså kommet til borgernes grupper.

Ifølge den nye undersøgelse er der kun halvt så mange sproglige angreb i de digitale medborgerhuse sammenlignet med debatten på mediernes Facebooksider og kun en fjerdedel i forhold til debatten på politikernes Facebooksider.

Vi har gennemført adskillige analyser af den offentlige debat på sociale medier og især Facebook. Nu har vi så kortlagt Facebookgrupperne i deres helhed, og tallene bekræfter den fornemmelse, vi har haft i flere år: Der er noget ved gruppeformatet og det faktum, at grupperne er borgernes egne, der gør en stor forskel for debatten i dem.

Tusindvis af frivillige Ildsjæle

Alle digitale medborgerhuse har mindst én og ofte flere administratorer. I rapporten estimeres det, at landskabet af Facebookgrupper dækker over 15.600 frivillige administratorer. Og denne gruppe er vigtig.

“Gennem kortlægningen har vi fået øje på tusindvis af digitale frivillige, som indtil nu er gået under radaren i undersøgelser af frivillighed, selvom de altså gør en imponerende indsats for danskernes mulighed for at mødes digitalt på deres egne præmisser,”

“Kortlægningen viser jo, at danskerne engagerer sig i Facebookgrupper med tusindvis af fremmede med stor iver, nysgerrighed, spørgelyst og fortællelyst. Men vi har kun de her digitale fællesskaber, fordi ildsjæle bruger tid og energi på at passe og pleje dem. Derfor er det også TrygFondens intention at arbejde videre med at understøtte og øge kendskabet til administratorernes indsats for den digitale tryghed.”

Trygfondens analyse:
https://www.tryghed.dk/-/media/files/pdf/publikationer/2022/2022-trygfonden_analysetal_danmarks-digitale-medborgerhuse_final.pdf

Artikel fra Trygfonden:
https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2022/digitale-medborgerhuse

Artikel fra Berlingske Media:
https://www.berlingske.dk/danmark/kortlaegning-millioner-samles-i-digitale-medborgerhuse-paa-facebook