Bæredygtighed hos TradeHub

Bæredygtighed

Bæredygtighed en opgave for alle virksomheder.

Bæredygtighed er ikke blot en integreret del af vores forretningskoncept, vi arbejder ligeledes på, at mediebranchen arbejder hen imod fuld bæredygtighed i måden der kommunikeres på.

Hos TradeHub holder vi dagligt fokus på bæredygtighed, fordi det for os er et moralsk krav at gøre det rigtige.

Vi ser bæredygtighed som en integreret del af langsigtet værdiskabelse. Det er afgørende at tage ansvar for at være en succesfuld medievirksomhed.

Vi har et ansvar over for vores mange interessenter, og vi anerkender, at vores ansvar rækker langt ud over vores egen organisation.

Det omfatter den bredere indvirkning, som vi har på alle TradeHubs interessenter.

Vores medarbejdere, kunder, leverandører og i de samfund, hvor vi og vores samarbejdspartnere er aktive.

TradeHub – We connect business