Få din FB-gruppe med i TradeHub

Facebook

Det kæmpe store arbejde som hviler på skuldrene af ejere/administratorer af Facebook-grupper ønsker Tradehub i langt højere grad bliver retmæssigt værdsat.

Som ejer/administrator af Facebook-grupper har man ofte rigtig mange opgaver med at sikre god tone, holde information af relevans for Facebook-gruppen m.m.

Derfor skabt vi fundamentet for TradeHub der er en sammenslutning af Facebook-grupper med formål at øge videndeling, erfaringsudveksling samt udbyttet mellem mennesker dette samtidigt med, at tilbyde ejere/administratorer af Facebook-grupper en mulig bonus for brug af deres tid.

1. Som ejer/administrator af Facebook-grupper opnår man som del af TradeHub rigtig mange interessante og profitable muligheder.

2. Du får gratis din Facebook-gruppe placeret på TradeHubs webside, hvilket markant øger kendskabsgraden til netop din Facebook-gruppe hvorved medlemsbasen øges.
TradeHubs webside: https://tradehub.dk/

3. Som ejer/administrator sikres du mulighed for, at kapitalisere for det kæmpe arbejde og den store passion samt tidsforbrug, du lægger i at administrere en aktiv Facebook-gruppe.
Det er blot ret og rimeligt, at man opnår mulighed for at tjene på den tidskrævende opgave.

4. TradeHub stiller krav til ejer/administrator og for at indgå et samarbejde kræver det, at alle opslag skal godkendes af administratorer/ordførere inden de offentliggøres i Facebook-gruppen.

5. TradeHub deler intet ønske om ejerandele af Facebook-grupper, men forsøger på vegne af platformens samlede antal medlemmer, at forhandle profitable marketingsaftaler hjem til alle der er med.

6. TradeHub vil efterfølgende fremlægge indgåede marketingsaftaler med ejer/administrator (af for kunden ønsket Facebook-gruppe), for derefter i fællesskab at drøfte den videre strategi.

7. Ejer/administrator holder ligeledes muligheden for selv at kontakte sit netværk af virksomhedsejere, og introducere dem til at benytte TradeHubs platform, for deri ligger ligeså en stor indtjeningsmulighed for ejer/administrator i form af formidlingsprovision.

8. TradeHub betaler ejer/administrator af Facebook-grupper, når vedkommendes Facebook-gruppe ønskes anvendt af en virksomhed for en marketingskampagne målrettet gruppens medlemmer.

9. Ejer/administrator forpligter sig til løbende at dele information omkring TradeHubs webside, så viden om fælles muligheder bliver kendt af den brede befolkning.

10. Man kan til enhver tid afbryde samarbejdet med TradeHub, men så forsvinder dels tilstedeværelse via websiden, og muligheden for at opnå del i det store fremtidige udbytte af forhandlinger.

11. Her kan alle ejere/adminstratorer af Facebook-grupper placeret på TradeHubs webside se, hvilke services og prissætning der ligger i de respektive Facebook-grupper.
https://tradehub.dk/produkter/

12. Som ejer/administrator af en aktiv Facebook-gruppe står man med en meget stærk organisation i ryggen, og TradeHub er altid åben for at tilbyde råd & vejledning til ejer/administrator af Facebook-grupper placeret på TradeHubs webside https://tradehub.dk/